Woningcorporatie Mitros

Fases:

Voor de Utrechtse woningcorporatie Mitros heeft Kontek, onderdeel van Brink Groep ruim 20.000 woningen geïnspecteerd. Op basis van slimme criteria werden alle conditiemetingen snel en efficiënt uitgevoerd. De resultaten daarvan vormden de basis van een meerjaren onderhoudsplanning. Deze veelomvattende opdracht moest in slechts vier maanden worden uitgevoerd. Met een uitgekiende werkwijze en de inzet van Ibis-software werd deze ambitieuze opdracht binnen tijd en budget gerealiseerd.

Stappenplan Om een efficiënt en gestructureerd verloop te garanderen, was de procesomgeving van groot belang. Brink Groep koos ervoor het totale proces te verdelen in vier stappen. Specialisten werden per stap ingezet. Sommige stappen werden geautomatiseerd omwille van snelheid. Bovendien voorkomt het de kans op fouten.

Stap één wat het inventarisatie van de woningen, waarbij gebruik werd gemaakt van een door Brink Groep zelf ontwikkelde hoeveelheden modulator in Excel. De inmeetgegevens werden op locatie direct digitaal verwerkt in de hoeveelhedenstaten met een koppeling naar de juiste elementen.

In stap twee werden met een exportbestand de hoeveelheden en elementen op complexniveau in IBIS-MAIN ingelezen.

Stap drie behelsde de lokale inspecties die plaatsvonden met smartphones toegerust met een speciaal door Ibis ontwikkelde applicatie. Na afloop van de inspectie werden deze gegevens geüpload en verwerkt in IBIS-MAIN.

Stap vier bestond uit het plannen en begroten van de onderhoudswerkzaamheden van de complexen door een plan-tool die is afgestemd op de plansystematiek van Mitros.

Lees hier het interview in Cobouw. Lees hier het interview met Jan Rossen, Manager beleid en strategie bij Mitros.

Publicatie Inzicht in prestaties woningvoorraad corporaties

Meer dan de helft van alle corporaties in Nederland heeft onvoldoende inzichtelijk hoe haar woningportefeuille presteert. In de huidige tijd, waarin soms moeilijke keuzes moeten worden gemaakt, is eens te meer behoefte aan een betrouwbaar dashboard op basis waarvan kan worden gestuurd op de vastgoedportefeuille.

Lees de volledige publicatie ›

Filmpje dakinspectie: https://www.youtube.com/watch?v=A3TbKeeP64Q

Neem voor meer informatie over Woningcorporatie Mitros contact op met: Gerard Brugel

Specialismes bij dit project:
NEN 2767
Meerjarenonderhoudsplan (MJOP)

 

Deel dit artikel:

 • Rechtbank Noord Holland – Rijksvastgoedbedrijf

  Rechtbank Noord Holland is gevestigd in twee panden in Haarlem aan de Appelaar en aan de Jansstraat. Deze panden bestaan voor een deel uit...

  Lees verder
 • International Criminal Court (ICC)

  Het ontwerpen, bouwen, inrichten van het International Criminal Court (ICC), een gerechtshof met een gebouw van 56.000 m2, is een veelomvattend en ambitieus project. Kontek,...

  Lees verder
 • Rabobank Dommelstreek

  Rabobank Dommelstreek heeft een bewuste keuze gemaakt niet te gaan voor nieuwbouw, maar het bestaande bankkantoor aan de Laan der Vier Heemskinderen, in Geldrop...

  Lees verder
 • Faktor Architecten

  Drinkwatermaatschappij Vitens  is voornemens een nieuwe en zeer duurzame waterzuiveringsinstallatie te ontwikkelen en te realiseren in Vechterweerd. Faktor Architecten heeft het ontwerp gemaakt en...

  Lees verder

IN 3 STAPPEN NAAR GOED RENDEREND VASTGOED