SWZ

Fases:

Kontek heeft via een aanbesteding de opdracht gekregen van de Stichting Samenwerkende Woon- en Zorgvoorzieningen (SWZ) voor het leveren van advies- en projectmanagement. Het betreft een raamovereenkomst voor het uitvoeren van diverse advieswerkzaamheden op het gebied van kleinschalige bouwkundige- en installatietechnische (onderhouds)werkzaamheden voor de gebouwen van de Stichting SWZ.

Inmiddels heeft Kontek het bezit van SWZ compleet geïnventariseerd (NEN2580 meting, conditiemetingen, NEN2767 inspecties waar nodig etc.). Op basis van de onderhoudsramingen, de beschikbare budgeten en de (vastgoed)strategie van SWZ adviseren wij nu op welke wijze de komende jaren onderhoud en renovatie optimaal ingezet kunnen worden.

Onderhoudsadvies en totaal technisch management in de zorg

Specialismes bij dit project:
NEN 2767
Meerjarenonderhoudsplan (MJOP)
Bouwtechnische keuring
NEN 2580
Tekeningenbeheer
Onderhoudsadvies
Bouwkostenadvies
Bouwtoezicht

Deel dit artikel:

 • Universiteit van Amsterdam

  Rond het Binnengasthuisterrein en de Oudemanhuispoort in Amsterdam ontwikkelt de UvA de Binnenstadcampus waar straks de Faculteit der Geesteswetenschappen wordt gehuisvest. Onderdeel hiervan is...

  Lees verder
 • GH Gebouw – Mega Elektra

  Kontek heeft voor Mega Elektra – Schiphol, de elektrotechnische installatie van dit 8.000 m² grote gebouw uitgewerkt in een BIM. Modellen met daarin de...

  Lees verder
 • Kantoor Aquarius – Proptimize Nederland B.V.

  Van het 15.800 m² grote kantoorpand aan de Siriusdreef in Hoofddorp is een driedimensionaal gebouwmodel gemaakt. Kontek heeft het gebouw ingemeten en de meetgegevens...

  Lees verder
 • Faktor Architecten

  Drinkwatermaatschappij Vitens  is voornemens een nieuwe en zeer duurzame waterzuiveringsinstallatie te ontwikkelen en te realiseren in Vechterweerd. Faktor Architecten heeft het ontwerp gemaakt en...

  Lees verder

IN 3 STAPPEN NAAR GOED RENDEREND VASTGOED