Duurzaamheidsadviezen voor gemeente Stichtse Vecht

Fases:

Meer Informatie?

Liesbeth Flipsen
Adviseur

Duurzaamheidsadviezen Kontek uitgevoerd door gemeente Stichtse Vecht
Voor de Gemeente Stichtse Vecht rekende Kontek aan duurzaamheidsadviezen. De opdracht was om inzicht te verschaffen in mogelijke verduurzamingsmogelijkheden in combinatie met onderhoud van objecten. Hiervoor is eerst een pilot uitgevoerd voor drie objecten om vervolgens de adviezen voor nog eens twintig panden op te stellen.

Liesbeth Flipsen, adviseur bij Kontek, begeleidde het traject voor de gemeente namens Kontek: “De gemeente heeft een voorbeeldfunctie. De opgedragen 20% CO2-reductie was naar haar idee niet ambitieus genoeg. We hebben daarom, naast de basis van 20% reductie, drie andere scenario’s uitgedacht, die beter overeenkomen met de ambities van de gemeente. Op die manier kan zij op basis van technische, financiële en energetische haalbaarheid een weloverwogen keuze maken.”

De adviezen dienden om op tactisch niveau een beslissing te kunnen nemen. Per object, in totaal zijn er 23 objecten geïnventariseerd, zijn de kosten en opbrengsten van verschillende duurzaamheidsscenario’s in kaart gebracht. De doorrekening van deze scenario’s vindt plaats op basis van input van de huidige meerjaren onderhoudsplannen, de werkelijke onderhoudsstatus, de huidige energiegegevens, het werkelijke gebruik van het object en de kosten van de duurzaamheidsmaatregelen. De genoemde labelsprongen in de duurzaamheidsscenario’s worden gegarandeerd behaald indien de uitvoering conform opgave in de adviezen wordt uitgevoerd.

Hierna heeft de gemeente besloten deze maatregelen ook daadwerkelijk uit te voeren voor vier objecten. Hiervoor is een investering gedaan van € 500.000,-. Het gaat om het dorpshuis in Nieuwer Ter Aa, gymzaal Fetha in Vreeland, de Stinzenhal in Breukelen en Goudestein in Maarssen. Het dorpshuis in Nieuwer Ter Aa is zelf al vergevorderd met het verduurzamen van het gebouw en wil het graag volbrengen door de plaatsing van zonnepanelen. Verder zal de gymzaal in Vreeland volledig klimaatneutraal worden met de uit te voeren maatregelen. Op het dak van de Stinzenhal worden zonnepanelen geplaatst. Hiervoor wordt SDE+ subsidie gebruikt. En ook op het dak van Goudestein komen zonnepanelen. [bron: RTV Stichtse Vecht]

Deel dit artikel:

 • Revalidatiecentrum – Hilversum

  Van dit revalidatiecentrum in Hilversum werd door Kontek in opdracht van NOS een driedimensionaal gebouwmodel gemaakt. Voor verschillende disciplines (bouwkunde, constructie en installaties) werd...

  Lees verder
 • Rijksgebouwendienst Den Haag

  Kontek heeft met Rijksgebouwendienst een mantelovereenkomst afgesloten voor het inmeten en digitaliseren van tekeningen, conform het Bouwkundig en Ruimtelijk Tekenwerk (BRT 2009) van objecten...

  Lees verder
 • SWZ

  Kontek heeft via een aanbesteding de opdracht gekregen van de Stichting Samenwerkende Woon- en Zorgvoorzieningen (SWZ) voor het leveren van advies- en projectmanagement. Het...

  Lees verder
 • Stadshart – Amstelveen

  Kontek bracht in opdracht van Unibail-Rodamco de gevels van Winkelcentrum Stadshart in Amstelveen in kaart. Voor het inmeten van de 1280 m1 gevel is...

  Lees verder

IN 3 STAPPEN NAAR GOED RENDEREND VASTGOED