Brightlands Chemelot Campus in Sittard-Geleen

Fases:

Meer Informatie?

Roel Jacobs
Kostendeskundige

Brightlands heeft de ambitie om de komende jaren fors te groeien en de internationale aantrekkingskracht naar de Chemelot Campus te vergroten. Om hierin te faciliteren wordt geïnvesteerd in diverse nieuwbouw- en renovatie projecten.

Kontek is bij deze uiteenlopende projecten betrokken als kostenadviseur. Tot aan de exploitatie leveren wij input aan de ontwerpteams. Met kennis van de specifieke gebouwfuncties en eisen aan gebouwen op de campus, stellen wij de budgetten vast en onderzoeken wij de haalbaarheid. Gedurende het ontwerptraject bewaken wij middels kostenramingen en optimalisatievoorstellen de kosten. Deze actieve rol in de ontwerpteams draagt bij aan een efficiënt ontwerptraject waarbij in elke fase op kosten wordt gestuurd.

In aanloop naar de realisatie van de projecten, bepalen wij het aanbestedingsbudget en vervolgens analyseren en vergelijken we de aanbestedingsresultaten. Hierbij worden aanbiedingen van aannemers vergeleken en getoetst op volledigheid en vooraf gestelde criteria. Hieruit volgt een advies aan de opdrachtgever.

Met de kennis uit het ontwerptraject wordt het beoordelen van meer- en minderwerken, controleren van werktekeningen en adviseren bij planwijzigingen tijdens uitvoering door ons verzorgd. Dit alles gebeurt in samenwerking met de hoofdopzichter en directievoerder. Zij zijn bovendien verantwoordelijk voor het toezicht op de bouwplaats. Bij deze integrale dienstverlening binnen deze projecten spelen de kwaliteit van het eindproduct en de kosten in exploitatiefase een belangrijke rol.

Specialisaties bij dit project: Bouwkostenadvies en bouwtoezicht

Deel dit artikel:

 • GH Gebouw – Mega Elektra

  Kontek heeft voor Mega Elektra – Schiphol, de elektrotechnische installatie van dit 8.000 m² grote gebouw uitgewerkt in een BIM. Modellen met daarin de...

  Lees verder
 • Duurzaamheidsadviezen voor gemeente Stichtse Vecht

  Duurzaamheidsadviezen Kontek uitgevoerd door gemeente Stichtse Vecht Voor de Gemeente Stichtse Vecht rekende Kontek aan duurzaamheidsadviezen. De opdracht was om inzicht te verschaffen in...

  Lees verder
 • Christelijke Hogeschool Ede

  Van de school aan de Oude Kerkweg in Ede was geen revisietekenwerk of andere documentatie aanwezig. De opdrachtgever wilde een BIM inzetten als ondersteuning...

  Lees verder
 • Rabobank Dommelstreek

  Rabobank Dommelstreek heeft een bewuste keuze gemaakt niet te gaan voor nieuwbouw, maar het bestaande bankkantoor aan de Laan der Vier Heemskinderen, in Geldrop...

  Lees verder

IN 3 STAPPEN NAAR GOED RENDEREND VASTGOED