Kontek Erfgoed EMA Gecertificeerd!

18 feb 2016

Kontek heeft in 2015 de afdeling Erfgoed opgericht. De afdeling richt zich op de instandhouding van historische bouwwerken in haar cultuurhistorische omgeving. In onze diensten streven wij naar sober en doelmatig onderhoud met respect voor cultuurhistorische waarden.

De kerntaken van afdeling Erfgoed zijn het uitvoeren van bouwkundige en bouwhistorische opnames van het exterieur en (historisch) interieur van gebouwd monumentaal erfgoed in hun cultuurhistorische omgeving. De opnames verwerken wij in conditiemetingen (NEN2767), meerjarenonderhoudsplannen, bestekken, gebrekentekeningen, restauratieplannen en bouwhistorisch waardestellend onderzoek. Met deze plannen worden ondermeer subsidies, vergunningen en offerteaanvragen voor aannemers aangevraagd. Daarnaast bieden wij gedurende het gehele uitvoeringstraject advies en begeleiding (directievoering) aan de eigenaren van de monumentale panden. Dit doen we in directe opdracht van de eigenaar en tevens in opdracht van de overheid (toezicht).

Kontek breed wordt de restauratieladder gevolgd zoals voorgeschreven door Stichting Erkende Restauratiekwaliteit in de Monumentenzorg (ERM). Om de kwaliteit in de restauratieketen te borgen committeren wij ons aan de richtlijnen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, en het werken met ERM gecertificeerde organisaties, en de Richtlijnen voor bouwhistorisch onderzoek (2009).

Monumenten zorg

Bij de instandhouding van monumenten moet zorgvuldig met historische waarden worden omgesprongen. Specialistische kennis en vakmanschap zijn daarbij onontbeerlijk. Een monumentenadviesbureau dat erkend is volgens de BRL en Module EMA is vertrouwd met het restaureren van Nederlandse monumenten op basis van stevige eigen kennis en ervaring én investeert in het onderhouden van deze kennis.

Met de erkenning op zak toont het adviesbureau dat het voldoet aan de kwaliteitseisen die aan vakkundige bedrijven worden gesteld en kan het zich onderscheiden in de markt.

Deel dit artikel:

HET LAATSTE NIEUWS VAN KONTEK

 • 19 okt
  Mooi nieuws: twee nieuwe senior adviseurs bij Kontek!

  Lang geleden, in 1988, solliciteerde hij al eens bij Brink Groep. Hij koos toen toch voor een andere baan, vooral omdat die dichterbij was. Nu zegt hij met een grote knipoog dat dit natuurlijk compleet de verkeerde keuze was. Veel maakt dat nu echter niet meer uit, want we hebben hem alsnog kunnen inlijven bij […]

  Lees verder
 • 14 jul
  Duurzaamheidsadviezen voor gemeente Stichtse Vecht

  Duurzaamheidsadviezen Kontek uitgevoerd door gemeente Stichtse Vecht Voor de Gemeente Stichtse Vecht rekende Kontek aan duurzaamheidsadviezen. De opdracht was om inzicht te verschaffen in mogelijke verduurzamingsmogelijkheden in combinatie met onderhoud van objecten. Hiervoor is eerst een pilot uitgevoerd voor drie objecten om vervolgens de adviezen voor nog eens twintig panden op te stellen. Liesbeth Flipsen, […]

  Lees verder
 • 03 apr
  Kontek is trots op nieuwe huisvesting Eurojust

  De bouw van de nieuwe huisvesting voor Eurojust in de Internationale Zone in Den Haag is afgerond. Eurojust houdt zich bezig met het bestrijden van grensoverschrijdende criminaliteit en terrorisme. Aannemer Heijmans heeft het gebouw op 24 maart 2017 opgeleverd. Het gebouw aan de Johan de Wittlaan past goed bij de omgeving. De hellende vensters van […]

  Lees verder
 • 01 mrt
  Circulair bouwen van theorie tot praktijk

  In het Duurzaam Gebouwd Magazine van februari pleiten Liesbeth Flipsen (adviseur) en Sander de Jong (voormalig adviseur) van Kontek (onderdeel van Brink Groep) voor het volgende hoofdstuk in de overgang naar een circulaire economie; circulair slopen, demonteren en hergebruik van complete gebouwelementen. Hoogwaardig hergebruik van materialen en gebouwelementen gebeurt nog niet op grote schaal, maar […]

  Lees verder

IN 3 STAPPEN NAAR GOED RENDEREND VASTGOED