Monumentaal erfgoed

 • Meerjarenonderhoudsplannen

  Alle vastgoedobjecten zijn gebaat bij proactief onderhoud, maar monumentaal erfgoed nog wel het meest. Een meerjarenonderhoudsplan is dan ook een uitstekende manier om de onderhoudskosten van monumentale panden onder controle te houden en een goede conditie te garanderen.

  Lees verder
 • Brim-subsidies

  De zorg voor monumentaal erfgoed kan een kostbare aangelegenheid zijn. Gelukkig kunt u aanspraak maken op subsidie van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Zo kunt u tot wel 50% van de kosten die met de instandhouding gemoeid zijn compenseren – mits uw pand aan de voorwaarden voldoet.

  Lees verder
 • Bouwhistorisch onderzoek

  Bij bouwkundige of planologische ingrepen in de ruimtelijke omgeving is het van belang dat ook de cultuurhistorische dimensies voldoende worden meegenomen in de besluitvorming. Laat daarom altijd een bouwhistorisch onderzoek uitvoeren alvorens u overgaat tot ingrijpende maatregelen.

  Lees verder

IN 3 STAPPEN NAAR GOED RENDEREND VASTGOED